Warunki świadczenia usług

ZASADY I WARUNKI

PRZEGLĄD

Strona internetowawww.carmelindustries.com jest obsługiwany przez Carmel Group Inc. na całej stronie, w tym niniejsze Warunki i warunki, terminy „my”, „nas” i „nasz”, patrz do Carmel Group Inc. Carmel Group sprzedaje produkty na tej stronie uzależnionych od przyjęcia wszystkich Warunki, warunki, zasady i powiadomienia podane tutaj.

Kupując od nas coś od nas, zgadzasz się być związanym z następującymi warunkami

Przed zakupem produktów na naszej stronie internetowej przeczytaj uważnie niniejsze warunki i warunki. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystanie z dowolnej części witryny, zgadzasz się na związanie niniejszych Warunków usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom Usługi. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję warunków usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usług, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do strony po opublikowaniu wszelkich zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest prowadzony w Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

Sekcja 1 - Warunki sklepu internetowego

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej wiekiem większości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś w wieku większości w swoim stanie lub prowincji pobytu i wyraziłeś zgodę na zgodę Pozwól każdemu z mniejszych osób na utrzymaniu na korzystanie z tej witryny.

Nie możesz używać naszych produktów do żadnego nielegalnego lub nieautoryzowanego celu ani nie możesz.

Sekcja 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoja treść (bez informacji o karcie kredytowej) może zostać przeniesiona niezaszyfrowana i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania się do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.

Sekcja 3 - Modyfikacje produktów i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub przerwania produktów bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za Ciebie ani żadnych stron trzecich za modyfikację, zmianę cen lub przerwanie produktów.

Sekcja 4 - Produkty

Niektóre produkty mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Produkty te mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą polityką zwrotną. Różne kolory, w których produkt jest sprzedawany, mogą nie być dokładnie takie same, jak odcień kolorów wyświetlany na stronie internetowej, który może być również spotęgowany przez wyświetlanie tego koloru monitora komputera. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy wykonywać to prawo indywidualnie dla poszczególnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub wyceny produktu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi złożonej na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w produktach zostaną poprawione. Z wyjątkiem wyraźnych pisemnych gwarancji określonych w niniejszych warunkach, które zrzekajemy się, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie domniemane gwarancje na produktach na naszej stronie, w tym ograniczenie w ramach wszelkich domniemanych gwarancji handlowej lub sprawności w określonym celu.

Sekcja 5 - Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożonego z nami zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupy na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą zawierać zamówienia złożone według tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem fakturowania/numeru telefonu w momencie wydania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień. Zgadzasz się podać bieżące, pełne i dokładne informacje o zakupie i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e -mail i numerów kart kredytowych oraz terminów ważności, abyśmy mogli wypełnić Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasze zasady zwrotu.

Sekcja 6 - Dane osobowe

Twoje przekazanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności, odwiedź link „Polityka prywatności” znaleziona na stronie www.carmelindustries.com.

Sekcja 7 - Błędy, niedokładności i pominięcia

Czasami na naszej stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktu, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje o produkcie na dowolnej witrynie są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji na stronie lub na żadnej powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o wycenie, z wyjątkiem przypadków, które są wymagane. Nie należy podjąć określonej daty aktualizacji lub odświeżania lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje na stronie lub na dowolnej powiązanej stronie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Sekcja 8 - Zastrzeżenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z produktów. Wszystkie produkty dostarczone Ci za pośrednictwem Witryny są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych przez nas) podane „jak jest” i „jak dostępne” do użytku, bez żadnych reprezentacji, gwarancji lub warunków jakichkolwiek, wyrażanych lub dorozumianych, w tym wszystkich Implikowane gwarancje lub warunki zdolności handlowej, jakości handlowej, sprawności w określonym celu, trwałości, tytułu i braku naruszenia.

W żadnym przypadku Carmel Group, nasi dyrektorzy, dyrektorzy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażystowie, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni , lub jakiekolwiek konsekwentne szkody, w tym bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty zastępcze lub jakiekolwiek podobne szkody, oparte na umowie, tortach (w tym zaniedbanie), ścisła odpowiedzialność lub w inny sposób, powstając z korzystania z dowolnej witryny lub jakichkolwiek produktów nabytych w Witrynie lub w przypadku jakiegokolwiek innego roszczenia związanego z korzystaniem z Witryny lub jakiegokolwiek produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakakolwiek strata lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z Witryny lub dowolnego opublikowanego, przekazywanego produktu lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Witryny, nawet jeśli zalecono ich możliwość.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody konsekwencji lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Sekcja 9 - Odszkodowanie

Zgadzasz się na odszkodowanie, obronę i trzymanie nieszkodliwych Carmel Group Inc. oraz naszego rodzica, spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych od jakiegokolwiek roszczenia lub roszczenia lub roszczenia lub roszczenia lub roszczenia lub roszczenia żądanie, w tym uzasadnione opłaty prawników, dokonane przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu naruszenia niniejszych warunków lub dokumentów, które uwzględniają przez odniesienie lub naruszenie jakiegokolwiek prawa lub praw zewnętrznych.

Sekcja 10 - Odcięcie

W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków i Warunków jako niezgodnych z prawem, nieważnym lub niewykonalnym, przepis taki jest jednak egzekwowany w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzielenie od niniejszych Warunków służby, takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych pozostałych przepisów.

Sekcja 11 - Cała umowa

Nieprzestrzeganie nas lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków służby nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do produktów stanowią całą umowę i zrozumienie między tobą a nami oraz regulują korzystanie z Witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikację i Propozycje, zarówno ustne lub pisemne, między tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje warunków).

Wszelkie dwuznaczności w interpretacji niniejszych Warunków i Warunków nie będą interpretowane przeciwko Stronie Pracowania.

Sekcja 12 - Prawo rządzące, rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki oraz wszelkie odrębne umowy, w których świadczymy produkty lub usługi, podlegają i interpretowane zgodnie z prawem prowincji Quebec w odniesieniu do zasad konfliktu praw. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, wszelkie spory wynikające niniejsze Warunki świadczenia usług lub wszelkie inne interakcje między tobą a nami będą prowadzić spory wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych w mieście i stanie naszego ówczesnego głównego miejsca działalności. Poddasz się do jurysdykcji takich sądów i niniejszym zrzekasz się wszelkiej obrony braku osobistej jurysdykcji co do takich sądów.

Sekcja 13 - Zmiany na warunki

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję warunków w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastępowania dowolnej części niniejszych warunków, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub dostępu do usługi po opublikowaniu wszelkich zmian w niniejszych Warunkach usług stanowi akceptację tych zmian.

Sekcja 14 - Informacje kontaktowe

Pytania dotyczące warunków usług należy wysłać do nas pod adresem info@carmelindustries.com.