Wosk polietylenowy

$13.50 USD

Dostawa obliczana przy kasie

Już dostępny!

  • Opis

    Wosk polietylenowy to syntetyczny wosk, który oferuje wiele korzyści w stosunku do wosków naftowych lub parafinowych. Jest często stosowany jako środek przetwarzający lub w celu poprawy właściwości powierzchniowych i występuje w szerokim zakresie preparatów, w tym wosków mikro wielkości, proszków i granulów z najlepszymi powietrzem, dyspersji i emulsji.

    Carmel oferuje zarówno niepolarne woski polietylenowe, jak i polarne woski utlenione. Nasza oferta obejmuje również HDPE, woski octanu polietylenu kopolimerowego winylu, woski poliwinylowe i woski hybrydowe. Woski hybrydowe łączą woski polietylenowe z innymi woskami, takimi jak naturalne woski trzciny cukrowej i woski fischer-tropsch.